• دسته‌بندی نشده
  • 0

بودجه بندی سرمایه ای و نقدی

بودجه سرمايهاى ـ capital budgetعبارت است از مجموعه طرحهاى سرمايهگذارى که يک وجه مشترک دارند؛ يعنى بازده هريک از اينها در دورههاى بلندمدت بيش از يک سالبهدست مىآيد؛ براى مثال طرحهاى سرمايهگذاى براى دورههاى ۵، ۱۰، ۱۵، يا حتى ۲۰ ساله امرى بسيار متداول است. چنين سرمايهگذارىهائى را سرمايهگذارى بلندمدت ـ term investment ـ long“ مىنامند.
بودجهبندى سرمايهاى در شرکتها
نقش مديريت مالى در بودجهبندى سرمايهاى
دادههاى لازم براى ارزيابى طرحهاى سرمايهگذارى
محاسبه جريان نقدى
محاسبه مبلغ خالص سرمايهگذارى
فروش دارائىها
بودجهبندى نقدى
بودجه نقدى بهصورت کامل
16 صفحه
word …

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>