• دسته‌بندی نشده
  • 0

تحقیق ایمنی سرویس های مهندسی

1 – مسئوليتها
2- كارگاههاي عمومي – ايمني محيط كار
1-2- آموزش كاركنان
2-2- وسايل حفاظت فردي
3-2- چيدمان كارگاه
4-2- خروجي ها و نشانه گذاري ها
5-2- نظافت محيط كار
6-2- اطفاء حريق
7-2- انبار مواد
8-2- استفاده از ابزار آلات
9-2- استفاده از منابع هواي تحت فشار
3- ايمني كار در ارتفاعات
1-3- نردبانها
1-1-3- خطرات
2-1-3- الزامات
3-1-3- روش استفاده صحيح از نردبانها
2-3- داربست ها و جايگاه هاي كار مرتفع
3-3- كاربر روي پشت بام
4-3- شمع گذاري و گود برداري
5-3- حفاظ گذاري
4- وسايل و تأسيسات الكتريكي
1-4- خطرات
2-4- ملزومات
3-4- بازرسي ها
4-4- مهار انرژي
5-4- آموزش
5- ماشين آلات
1-5- اصول كلي
2-5- حفاظ ها
6- سيستم هاي لوله كشي
1-6- خطرات
2-6- وسايل حفاظت فردي
3-6- عمليات گرم
1-3-6- مشعلها و كوره ها
2-3-6- جوشكاري و لحيم كاري
3-3-6- كانالهاي آب روباز
4-3-6- سيستمهاي گازي
5-3-6- تونلها، حفره ها و گودال ها
6-3-6- هواي تحت فشار
7- ايمني كارگران بخش نجاري
1-7- خطرات
2-7- نجاري عمومي
3-7- سيستمهاي تهويه
4-7- نقل و انتقا …

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>