• دسته‌بندی نشده
  • 0

تحقیق بافت شناسی در گیاهان

بافت شناسی گیاهی تاریخی دیرینه دارد و با کوشش دانشمندان مثل مالپیگی و گرو ، ابتدا در اواسط قرن هفدهم بنیانگذاری شد. گرو توانست تصاویر دقیقی ار بافتهای گیاهی را کشف کند که هم اکنون نیز استفاده می‌شود.
تاریخچه
مفاهیم پایه
انواع بافتهای گیاهی
بافت گیاهی
بافتهای مریستمی
انواع بافت مریستمی
بافتهای بالغ
پارانشیم
ساختار و شکل دیواره پسین عناصر تراکئیدی
فیبرها
ویژگیهای چوب
انواع ترشحات گیاهی
بافت هادی
اجزای بافت چوبی
سلولهای فیبر بافت فلوئم
تعداد صفحه 24 …

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>