• دسته‌بندی نشده
  • 0

تحقیق شبکه آندوپلاسمی،لیزوزوم،واکوئل

دید کلی
انواع شبکه آندوپلاسمی
چگونگی سنتز پروتئینهای ترشحی
سیستم انتقال الکترون شبکه آندوپلاسمی
اعمال شبکه آندوپلاسمی
عمل سم زدایی
لیزوزوم
آنزیمهای لیزوزومی
سنتز آنزیمهای لیزوزومی
عوامل مخرب غشای لیزوزوم
واکوئل
تفکیک یا جدا سازی واکوئلی
ساختار و فرا ساختار واکوئلها
محتوای واکوئلی
تعداد صفحه11 …

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>