• دسته‌بندی نشده
  • 0

تحقیق مهاجرت

انواع مهاجرت و طبقه بندی آن:
زمان:
خواست و اراده(ماهیت مهاجرت)
شکل مهاجرتها:

انواع مهاجرت:
مهاجرتهای اختلافی:
مهاجرتهای فصلی:
مهاجرتهای دوره ای:
مهاجرتهای روستایی-شهری،شهری-روستایی،بین شهری
مسافرت به منظور کار و فراغت
مهاجرتهای درون ناحیه ای:
مهاجرتهای بین المللی:
علل و ویژگی های مهاجرت:
عوامل تعیین کننده مهاجرتهای بین المللی:
پیامدهای مهاجرتهای بین المللی:
مهاجرت طی زمان:
مهاجرت دوره پیش از تاریخ:
مهاجرت از هزاره اول قبل از میلاد تا کشف قاره امریکا:
مهاجرت از کشف قاره امریکا تا جنگهای جهانی:
1.مهاجرت و جمعیت پذیری سیبری:
2.مهاجرت سیاه پوستان:
3.مهاجرت در جزیره بریتانیا:
4.مهاجرت از شبه جزیره ایبری:
5.کانونهای مهم مهاجرتی در اسیا:
مهاجرت از جنگ جهانی اول تا عصر حاضر:
ویژگیهای مهاجرتی سایر مناطق جهان:
تعداد صفحه 26 …

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>