• دسته‌بندی نشده
  • 0

سياست سرمايه در گردش

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد نيشابور

تاريخچه مديريت مالى
سياست سرمايه در گردش
ماهيت سرمايه در گردش
منابع و مصارف سرمايه در گردش
استراتژى بدهىهاى جارى
استراتژى محافظهکارانه
استراتژى جسورانه
استراتژىهاى گوناگون و سياستهاى مطلوب
فروش و سرمايه در گردش
استراتژى سرمايه در گردش و ريسک و بازده
اهميت مديريت سرمايه در گردش
مراحل سيستم اطلاعات سياستگزارى مديريت مالى
مطالعه و بررسى سيستم اطلاعاتى موجود
تعيين اولويتهاى اطلاعاتى
طراحى سيستم اطلاعاتى جديد
انتخاب رايانه
مقايسه سياستهاى سرمايه در گردش
استراتژى دارائىهاى جارى
استراتژى محافظهکارانه
استراتژى جسورانه
جدول دادههاى مالى شرکت رامسر (ارقام به ميليارد ريال)
19 صفحه
word …

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>