• دسته‌بندی نشده
  • 0

عنوان تحقيق : ‌خصوصي سازي و تأثير آن در رشد اقتصادي

موضوع تحقيق :‌
بررسي روش هاي اجراي خصوصي سازي
در ايران و ارزيابي كارآمدي اين روش ها
اهميت و ضرورت تحقيق :
بيان كلي مسئله :‌
اهداف تحقيق :‌
بيان متغيرها:
روش تحقيق :‌
سؤالات اساسي تحقيق :‌
تاريخچه :
تاريخچه ي خصوصي سازي در جهان :
تاريخچه ي خصوصي سازي در ايران :‌
روش ها اجراي خصوصي سازي در ايران و
ارزيابي كارآمدي اين روش ها :
بررسي روش هاي اجراي خصوصي سازي در ايران :‌
روي كار آمدن دولت اصلاحات و سياستهاي آن در
خصوصي سازي :‌
نتيجه گيري در ارتباط با موضوع پژوهش:
جامعه آماري :
منابع :‌
27 صفحه
word …

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>