• دسته‌بندی نشده
  • 0

كارگران خارجي

– مفهوم كارگر خارجي
2- كشورهاي مهاجر پذير و كشورهاي مهاجر فرست
3- كارگران مهاجر و استعمار زدائي
4- كارگران مهاجر و كارگران بومي
5- سياست و حقوق
6- منابع حقوق
7- پذيرش و وضع مهاجر
8- آزادي يا نظارت ( كنترل ) .
9- مقام مسئول
10- رويه سازمانهاي سنديكائي
11- آزادي رفت و آمد
12- نظام بعد از استعمار
13- نظام (( قواعد عمومي حقوقي )) ( حقوق عام يا مشترك )
14- پذيرش بدوي منظم
. 15- پروانه كار و پروانه اقامت
16- ضمانت اجراء ها
17- قانوني كردن ( وضع )
18- تمديد
19- خانواده كارگر مهاجر
20- كاركنان شركتهاي خارجي
21 – جدائي حقوق اجتماعي و حقوق عمومي
22- حق كار : مشاغل حمايت شده
23- تساوي رفتار در شرايط كار
24- مشاغل انتخابي : نمايندگي
25- حق سنديكائي
26- مستمري هاي اجتماعي
27- رفتار متقابل
28- حقوق « اداري »
29- آزاديهاي عمومي
30- مبارزه عليه نژاد پرستي
31- اخراج ( از كشور )
ج – نتيجه گيري
32- تبعيض و حمايت
62 صفحه
word …

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>