مقاله عدم تعادل های جنسیتی در بازار کار ایران

          فرمت فايل : WORD (قابل ويرايش)تعداد صفحات:16 فهرست مطالب: چکیده : مقدمه :نظریه‌های بازار کار زنان: ساختار اشتغال در ایران : الف) وضعیت عرضه : ب) وضعیت تقاضا : مشارکت اقتصادی زنان ایران : عوامل موثر در نرخ مشارکت اقتصادی زنان : سایر عوامل : نتیجه گیری : پیشنهادات : منابع و مآخذ :     چکیده : هدف این مقاله ارایه شاخص هایی است که عدم تعادل های جنسیتی در بازار کار ایران را نشان می‌دهد.در این راستا نظریه های بازار کار دوگانه و موضوع تمایز شغل‌ها ،پیدایش شغلهای پر تراکم و پیامدهای آن برای زنان بررسی شده است . شاخص های مورد نیاز با استفاده از مقالات و پژوهش های پژوهشگران داخلی و بر اساس اطلاعات و آمار موجود در گزارش های رسمی کشور ارایه می گردد. یافته ها حاکی از نرخ پایین مشارکت زنان به رغم افزایش آن نسبت به دهة گذشته ،تمرکز اشتغال زنان در معدودی از فعالیت های اقتصادی و سطح بالاتر نرخ بیکاری زنان به ویژه جوانان در مناطق شهری نسبت به نرخ بیکاری مردان بوده و شاخص‌های جنسیتی بازار کار در مناطق مختلف کشور نشان ‌دهندة عدم تعاد …

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>