• دسته‌بندی نشده
  • 0

موضوع: بررسي مقايسه اي سلامت رواني بين سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شهرهاي گرگان و بستک.

تعداد صفحه 56
1 پرسش نامه
فصل اول (مقدمه)
بيان مسأله:
اهداف تحقيق:
سوالات پژوهش:
مفاهيم و متغيرهاي بکار رفته در پژوهش:
مفاهيم به کار رفته در پرسشنامه سلامت روان GHQ
– 28 :
فصل دوم
پيشينه تحقيق
مقدمه:
پيشينه نظري
مفهوم سلامت روان شناختي يا سلامت روان
مفهوم سلامت روان در نظريه هاي روانکاوي:
ديدگاه فرويد (1856) در ارتباط با سلامت روان:
مفهوم سلامت روان در نظريه رواني اجتماعي و
زيستي آدلر (1870)
نظريه اريکسون (1963) در ارتباط با سلامت :
نظريه کورت لوين )1890( در ارتباط با سلامت
روان:
نظريه کارل راجرز (1902) در ارتباط با سلامت
روان:
مفهوم سالمندي در نظريه هاي مختلف:
پيشينه پژوهشي:
مقايسه سلامت عمومي و حمايت اجتماعي بين سالمندان ساکن در خانه:
سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده هاي شهر اهواز:
(بررسي کيفيت زندگي سالمندان مقيم در منزل و سراي سالمندان در شهرستان ساري، سال 1384)
يافته ها:
فصل سوم
روش تحقيق
روش تحقيق:
جامعه آماري:
روش نمونه گيري:
نمونه:
روش گرد آوري اطلاعات:
ابزار مورد استفاده پژوهش:
شيوه تجزيه و تحليل داده:
فصل …

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>