• دسته‌بندی نشده
  • 0

موضوع: بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه تبريز قبل از امتحانات و در ايام امتحانات در سال تحصيلي 86-1385

پايان‌نامه :براي دريافت درجه كارشناسي
رشته روان‌شناسي باليني
علوم تربيتی و روانشناسی
دانشگاه تبريز
استاد راهنما :جناب آقاي دكتر منصور بيرامي
سال تحصيلي 86-1385
فصل اول : ادبيات پژوهش
مقدمه 1
بيان مسئله 4
اهميت و ضرورت پژوهش 6
اهداف پژوهش 8
فرضيه‌هاي پژوهش 8
تعريف متغيرها 9
فصل دوم : پايه‌هاي نظري و پيشنة تحقيق
مقدمه 11
اضطراب 11
علائم اضطراب 19
بيماري‌هاي كه در اثر اضطراب ايجاد مي شوند. 20
رويكردهاي نظري به اضطراب 24
اضطراب امتحان 32
پيشينه تحقيقات 39
فصل سوم : روش تحقيق
مقدمه 45
جامعه آماري 45
نمونه آماري 45
شيوه اجراي تحقيق 49
روش‌هاي آماري 49
فصل چهارم : يافته‌هاي پژوهشي
مقدمه 51
يافته‌هاي توصيفي 52
يافته‌هاي استنباطي 55
فصل پنجم : بحث و نتيجه‌گيري
مقدمه 57
بحث و نتيجه‌گيري 57
پيشنهادهاي كاربردي 60
پيشنهادهاي پژوهشي 61
محدوديت‌هاي پژوهش 62
منابع و ضمائم 63

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>