• دسته‌بندی نشده
  • 0

موضوع: بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد – سال تحصیلی 85-84

مدیریت آموزش و پرورش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی
استاد راهنما:دکتر غلامرضا خوی نژاد
استاد مشاور:دکتر حسینعلی نیرومند
بهار 1386
شامل دو پرسش نامه
فهرست مطالب
چکیده
فصل یکم : مقدمه پژوهش
1-1- عنوان تحقيق: 1
1-2- مقدمه 1
1-3- بيان مساله: 2
1-4- اهميت و ضرورت پژوهش 7
1-5-‌ اهداف پژوهش: 9
الف- هدف كلي: 9
ب – اهداف جزئي: 9
1-6- پرسشهاي پژوهش: 9
الف- اصلي: 9
ب- فرعي: 9
1-7-‌ متغيرهاي پژوهش: 10
متغير پيش بين: 10
متغير ملاك: 10
متغير تعديل كننده 10
متغير كنترل 10
1-8-‌ تعاريف علمي واژه ها: 10
1-9- تعاريف عملياتي واژه ها: 14
فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش
مقدمــه 16
الف- بررسی نظریه‌ها 19
2-1- ارتباطات 19
2-1-1- اهمیت ارتباطات 19
2-1-2- تعاریف ارتباطات 22
2-1-3- فرآیند ارتباط 26
2-1-3-1- منبع 26
2-1-3-2- رمزگذاری 27
2-1-3-3- وسیله 27
2-1-3-4- رمزگشایی 28
2-1-3-5- دریافت کننده 28
2-1-3-6- بازخورد 29
2-1-4- مسیر ارتباطات 29
2-1-4-1- ارتباطات عمودی 29
الف- مسیر رو به پایین 29
ب- ارتباطات رو به بالا 30
2-1-4-2- ارتباطات در سطح …

شما احتمالا این مطالب را نیز دوست دارید...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>